Tractament indicat per a eliminar adipòcits i per conseqüent els volums localitzats, sense ser necessari passar per quiròfan. No consisteix en un tractament per aprimar, sinó que tracta zones específiques com malucs, abdomen, genolls, cuixes o braços. A través d’una agulla extra fina s’infiltra una solució acuosa biocompatible i reabsorbible directament al teixit gras (intra-lipoteràpia) que liqua la cèl·lula grassa per a que els lípids s’eliminin de forma natural a través del sistema limfàtic. Els resultats es poden observer des de la primera sessió però solen ser necessàries de 2 a 5 sessions.

Tractament per prevenir i tractar la cel·lulitis. Consisteix en un producte injectable i indolor que afavoreix el retorn de l’equilibri a l’estructura del teixit gras, actua sobre l’adipòcit estimulant l’alliberació del contingut de greix, afavoreix la microcirculació local i el drenatge limfàtic de les toxines acumulades. Generalment són necessàries 7 a 8 sessions, una setmanal. Posteriorment es recomanen sessions de manteniment.

Consisteix en la infiltració a través d’injeccions indolores de substàncies homeopàtiques composades d’extractes naturals. Indicada per a moldejar la figura de forma localitzada. S’aplica a glutis, cuixes, abdomen, etc. Tractament indicat per eliminar la cel·lulitis ja que actua sobre l’adipòcit estimulant l’alliberació de greix, afavoreix la microcirculació local, sistèmica i el drenatge limfàtic de les toxines acumulades. Es recomanen de 8 a 15 sessions, una per setmana i posteriorment sessions de manteniment.