Tractament per prevenir i tractar la cel·lulitis. Consisteix en un producte injectable i indolor que afavoreix el retorn de l’equilibri a l’estructura del teixit gras, actua sobre l’adipòcit estimulant l’alliberació del contingut de greix, afavoreix la microcirculació local i el drenatge limfàtic de les toxines acumulades. Generalment són necessàries 7 a 8 sessions, una setmanal. Posteriorment es recomanen sessions de manteniment.