El tint de pestanyes és el millor tractament complementari a la permanent de pestanyes. Aquest producte proporciona una coloració intensa de llarga durada a la pestanya i a la cella.